Zzp’ers met zware beroepen kunnen zich niet tot hun AOW-leeftijd verzekeren. Dakdekkers en andere ’moeilijk verzekerbare zelfstandigen’ die toch tussen hun 63e en 67e arbeidsongeschikt raken, moeten op zoek naar andere inkomstenbronnen, schrijft onderzoeksbureau MoneyView.

Daarnaast blijkt ook dat steeds meer verzekeraars een verzekering met een kortlopende uitkering aanbieden.

Voor een dakdekker bijvoorbeeld is het zo dat hij zich maar tot aan zijn 63e kan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. En zelfs dan kan dat maar met drie producten. Volgens MoneyView zal er dus altijd een gat vallen tussen de AOW-leeftijd en de leeftijd tot waarop zzp’ers met zware beroepen een uitkering van de verzekeraar krijgen.

Om de prijs te drukken vanwege meer concurrentie worden de voorwaarden van verzekeringen bijvoorbeeld steeds vaker aangepast, vertelt Marco Perringa van MoneyView. Zo bieden verzekeraars steeds vaker een verzekering aan met een korte uitkeringsduur.

Dakdekker
MoneyView haalt zelf een voorbeeld aan van een dertigjarige dakdekker die gemiddeld 5% van zijn inkomen betaalt aan een AOV. Hij heeft daarmee bijvoorbeeld recht op een uitkering van twee jaar. Voor een financieel adviseur van dezelfde leeftijd die hetzelfde betaalt, keert de verzekering uit totdat hij 60 is. Dakdekkers en anderen met zware beroepen kunnen zich ook nog eens lastig verzekeren voor de periode na hun zestigste.

(Bron: MoneyView)