De door artsen opgerichte stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) breidt de groep zorgverleners uit die in aanmerking komen voor financiële steun uit dit fonds. Niet langer kunnen alleen zorgverleners die werken met coronapatiënten een aanvraag bij het fonds indienen, maar alle zorgmedewerkers die coronazorg mogelijk maken.

Het ZWiC-fonds werd vorig jaar opgericht door twee chirurgen om financiële steun te bieden aan zorgverleners die zelf met covid-19 op de ic belandden, of aan hun nabestaanden als zij door covid-19 zijn overleden. Het ZWiC-fonds kreeg tot nu toe vooral aanvragen binnen van verpleegkundigen en verzorgenden of hun nabestaanden. Voor dit fonds komen alleen basisartsen in aanmerking, geen geneeskundig specialisten.

Doelgroep
ZWiC breidt nu de doelgroep uit van ‘zorgverleners die actief zijn aan het bed’ met ook ‘zorgmedewerkers die actief zijn voor het bed en coronazorg mede mogelijk maken’. Als voorbeeld worden genoemd schoonmakers, baliemedewerkers, voedingsdeskundigen en röntgenlaboranten, in bijvoorbeeld huisartsenpraktijk of verpleeghuis. Het gaat om mensen die ‘noodzakelijke zorgwerkzaamheden leveren’ en het moet ‘voldoende aannemelijk zijn’ dat een covidbesmetting het gevolg is van deze werkzaamheden.

Kas
Door de doelgroep uit te breiden, komen niet zo’n 400 duizend maar ruim 800 duizend mensen in aanmerking voor een uitkering uit de nog ruim gevulde ZWiC-kas. De uitbreiding is gekozen met toestemming van het ministerie van VWS, dat vorig jaar aangaf het geld dat werd gedoneerd te verdubbelen met maximaal 10 miljoen euro. Dat VWS-bedrag wordt nu definitief in zijn geheel toegezegd, waardoor er ruim 14 miljoen euro in de ZWiC-kas is gekomen.

Aanvragen
Tot nu toe ontving het ZWiC-fonds 64 aanvragen, waarvan er 52 tot een uitkering leidden (30.000 euro bij ic-opname, 50.000 euro na overlijden). Aanvragen die vóór de doelgroepuitbreiding niet konden worden gehonoreerd, zullen nog een keer worden bekeken. ZWiC houdt ook de optie open om geld dat eventueel overblijft te benutten voor psychische nazorg.

(Bron: Skipr)