Werknemers worden beter beschermd tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Voor het eerst in 40 jaar heeft de EU de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan onder meer lood verlaagd, dat de seksuele functie en de vruchtbaarheid kan aantasten en het zenuwstelsel kan schaden. Daarnaast zijn voor het eerst grenswaarden vastgelegd voor een groep stoffen (diisocyanaten) waaraan momenteel 4,2 miljoen werknemers zijn blootgesteld en die astma en huidziekten kunnen veroorzaken.

Lood hoopt op in de botten en komt langzaam in de bloedsomloop terecht. Volgens de aangenomen richtlijn zullen werknemers die een hoog loodgehalte in het bloed hebben door blootstelling vóór de omzetting van deze richtlijn, aan regelmatig medisch toezicht worden onderworpen. Zij zullen met lood kunnen blijven werken als het loodgehalte in hun bloed een dalende trend vertoont.

Ter bescherming tegen de reprotoxische effecten van lood zullen voor vrouwelijke werknemers in de vruchtbare leeftijd lagere grenswaarden gelden. De richtlijn introduceert ook grenswaarden voor diisocyanaten.

De richtlijn moet nu worden ondertekend en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU. 20 dagen na de publicatie treedt ze in werking. De lidstaten hebben vervolgens 2 jaar de tijd om de nieuwe grenswaarden en verdere beschermingsmaatregelen op te nemen in hun nationale wetgeving.