Er is veel publicitaire commotie ontstaan over misstanden op de redactie van het televisieprogramma De Wereld Draait Door (BNNVARA). Er zou sprake zijn van een dermate giftige werksfeer, dat tientallen medewerkers daar ernstig onder zouden hebben geleden. Daarover publiceerde De Volkskrant. Diverse deskundigen zijn van mening dat de omroep aansprakelijk zou kunnen zijn voor eventuele immateriële schade die de betrokken medewerkers hebben opgelopen.

De oud-medewerkers die zich benadeeld voelen kunnen juridische stappen ondernemen tegenover hun toenmalige werkgever BNNVARA. Dat zegt arbeidsrechtadvocaat Wijnand Blom tegen de NOS. “Een werkgever moet zich als een goede werkgever gedragen, dat is één. En daarnaast moet hij zorgen voor een veilige werkplek, dat is twee. Doet hij dan niet, dan is hij aansprakelijk.”

Voorwaarde is wel dat de werknemer door de onveilige werksituatie schade geleden heeft, zegt hij. “En je moet die schade kunnen aantonen. Maar in principe is hier sprake van aansprakelijkheid.” Yvonne Berkeljon, hoofd juridische zaken van journalistenvakbond NVJ, is het met Blom eens en zegt dat de oud-werknemers mogelijk recht hebben op schadevergoeding. “Werkgevers hebben een zorgplicht voor de veiligheid van werknemers op de werkvloer. Dat geldt voor vloeren en trappen en dat soort zaken, maar het geldt ook voor de werkdruk. Als bijvoorbeeld de burnout-klachten van een werknemer gevolg zijn van het werk, kan hij de werkgever daarvoor aansprakelijk stellen.”

De Volkskrant berichtte vrijdag dat er achter de schermen van televisieprogramma De Wereld Draait Door jarenlang sprake was van een angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag. De krant sprak met tientallen oud-medewerkers, die onder andere scheldpartijen van en vernederingen door presentator Matthijs van Nieuwkerk beschreven. Werkgever BNNVARA ontving klachten en signalen, maar een ingreep van hogerhand bleef uit.