Een bouwbedrijf heeft een geldboete van 50.000 euro gekregen van het Openbaar Ministerie (OM) naar aanleiding van een fataal bedrijfsongeval in 2022. Het OM is van mening dat dit ongeval heeft kunnen plaatsvinden omdat het bedrijf nalatig is geweest en daarmee in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet heeft gehandeld. Het bouwbedrijf heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat een dergelijk ongeval nog een keer kan gebeuren en betreurt de dood van het slachtoffer.

Op 12 juli 2022 vond er binnen het bedrijf een arbeidsongeval plaatsgevonden. Een 24-jarige werknemer is daarbij overleden. Het slachtoffer, destijds 25 jaar oud, was met een collega constructiebalken aan het zagen die in de bedrijfshal werden opgestapeld. De stapel balken is tijdens dit proces weggeschoven of gekanteld richting de plaats waar het slachtoffer zich op dat moment bevond. Het slachtoffer is gevallen en de balken zijn bovenop hem terecht gekomen. Hij is ter plekke overleden.

Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie is gebleken dat er zeven balken steunden op drie stuks stophout. Eén balk weegt 1019 kg. Het totaalgewicht dat op het stophout rustte bedroeg 7133 kg. Enkele stophoutjes zijn bezweken onder het gewicht van de balken. Vijf van deze zeven balken (5095 kg) zijn bovenop het slachtoffer terecht gekomen.

Strafbare feiten
Het OM is van mening dat het bouwbedrijf verwijtbaar tekort is geschoten in het verschaffen van een veilige werkomgeving voor haar werknemers. Uit het onderzoek blijkt dat er geen instructies zijn gegeven over het veilig stapelen van constructiebalken. Er werd vertrouwd op de ervaring en het inzicht van de werknemers. Hier werd geen toezicht op gehouden. Daarmee heeft het bedrijf de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, waarin staat dat de werkgever de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers centraal moet stellen, waarvoor de werkgever een aantal voorschriften dient na te leven. In dit geval is er onvoldoende gedaan om dit ongeval te voorkomen.