De Onderzoeksraad voor Veiligheid blijft de gezamenlijke aanpak van de bouwsector om de veiligheid te verbeteren de komende jaren nauwgezet volgen. De bouwsector spreekt expliciet de ambitie uit om de veiligheid van bouwprojecten te verbeteren, met als doel geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel.

Hiermee reageren de grootste opdrachtgevers en –nemers in de bouw op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad oktober 2018 in het rapport ‘Bouwen aan constructieve veiligheid’. Het komt er nu op aan dat de partijen een duidelijk tijdpad neerzetten om hun ambitie waar te maken. De Onderzoeksraad onderzocht in de afgelopen jaren diverse ernstige voorvallen in de bouw en deed aanbevelingen om de veiligheid te verbeteren. Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de sector beschouwden echter elk bouwwerk – en daarmee ook elk incident – als uniek en leerden daardoor weinig van wat er mis ging. Substantiële verbeteringen van de (constructieve) veiligheid bleven dan ook uit.

TOPoverleg Veiligheid
Naar aanleiding van de gedeeltelijke instorting van het parkeergebouw bij Eindhoven Airport, publiceerde de Onderzoeksraad In oktober 2018 het rapport ‘Bouwen aan constructieve veiligheid’. De aanbevelingen waren gericht aan vier partijen die volgens de Raad de bouwsector kunnen bewegen tot verandering. Deze partijen hebben zich vervolgens verenigd in het TOPoverleg Veiligheid en één gezamenlijke reactie opgesteld op de aanbevelingen. De Raad is positief over de opgezochte gezamenlijkheid van de partijen. Essentieel is nu dat zij hun verbindende en aanjagende rol actief inzetten om alle partijen in de bouwsector te bewegen tot verbetering van de veiligheid.

Concrete uitwerking actieplan
De aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoeksraad zijn door de partijen van het TOPoverleg Veiligheid in een actieplan uitgewerkt, dat in de komende periode wordt uitgevoerd. Met de voorgenomen initiatieven en doelstellingen lijkt een belangrijke eerste stap gezet naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor een veiligere bouwsector. Van een aantal onderdelen ontbreekt echter nog een concrete uitwerking, bijvoorbeeld over de controle op naleving van alle afspraken en de duidelijkheid in de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheid voor veiligheid.

Samenwerking op lange termijn cruciaal
In hoeverre de plannen voor het opvolgen van de aanbevelingen daadwerkelijk zullen leiden tot meer veiligheid in de bouwsector zal de komende periode in de praktijk moeten blijken. Een belangrijke maatstaf daarbij is het doel dat de partijen van het TOPoverleg zelf hebben geformuleerd: geen onveilige bouwwerken of instortingen en geen dodelijke ongevallen of ongevallen met ernstig letsel. De partijen moeten echter nog wel een uitgewerkt tijdpad maken voor het bereiken van deze doelstelling en de uitvoering van het actieplan. Een echte, sectorbrede verandering van betrokkenheid kost niet alleen tijd, maar ook middelen en energie. Het is daarom van groot belang dat de partijen de toewijding en samenwerking op lange termijn blijven vasthouden.

Bekijk hier de onderzoekspagina ‘Bouwen aan constructieve veiligheid’ met het rapport, de aanbevelingen en de animatie.

(Bron: Beveiligingnieuws)