Slachtoffers van bouwongevallen worden onnodig vaak aan hun lot overgelaten door werkgevers. Dat zegt letselschadespecialist Inkie Stoop. “Ze raken daardoor in financiële problemen of krijgen ernstige psychische klachten.”

Het is zo’n ongemakkelijke waarheid waar je met je pet niet bij kunt: de bouwsector onderneemt van alles om de veiligheid te verbeteren, maar als het dan toch misgaat, geven bedrijven niet of nauwelijks thuis.

“We maken zelfs mee dat werkgevers na een ongeval zeggen: trek snel je gewone kleren aan, dan doen we alsof je thuis ergens vanaf gekukeld bent”, zegt letselschadespecialist Inkie Stoop.

Ze wil bouwbedrijven niet veroordelen, ze signaleert dat het vooral een kwestie is van onwetendheid. “Te snel raken ze in paniek. Oppassen nu, denken ze al gauw, want anders word ik straks aansprakelijk gesteld of erken ik schuld, maar dat is eigenlijk niet nodig. Angst voor torenhoge rekeningen en schadeclaims is zelden terecht. Meestal dekt de aansprakelijkheidsverzekering een groot deel van de schade. De meeste bedrijven hebben zo’n verzekering ook gewoon afgesloten.”

Onnodig lange procedures
Veel bedrijven weten dat niet. Met als gevolg dat de ellende na een ongeval onnodig lang voortduurt voor slachtoffers. “Het begint bij de werkgever die ongevallen niet melden bij verzekeraars. Voor een snelle afwikkeling van kosten en schade is juist dat cruciaal.”

Stoop heeft geregeld te maken met bouwvakkers die ernstig letsel overhielden aan een ongeval.  “Vooral de eerste maanden maken zij hoge kosten. Zonder melding kunnen wij die schade echter nergens verhalen. We maken vaker mee dat slachtoffers ernstig in de financiële problemen raken en zelfs psychische klachten krijgen.”

Appjes van wanhopige slachtoffers. Familieleden die ten einde raad zijn. “Ik loop de hele dag achter hem aan. Ik ben bang dat hij zichzelf iets aandoet, sprak een van hen, mij laatst aan. Ik heb ook meegemaakt dat een bouwvakker tijdelijk dakloos raakte.”

Informatiewijzer
Stoop ontwikkelde een informatiewijzer voor werkgevers en drukt ze op het hart ongevallen direct te melden bij verzekeraars.

“Dat is goed voor iedereen. Het bespaart niet alleen kosten en tijd, maar zorgt er ook voor dat de relatie tussen werkgever en werknemer niet onnodig verstoord raakt. Door direct je verantwoordelijkheid te nemen als werkgever kun je je namelijk samen sneller richten op herstel en de terugkeer op de werkplek van het slachtoffer.”

De letselschadejurist dringt daarnaast aan op een verzekeringsplicht.

‘Het gaat niet om de schuldvraag’
“Bovenal moet het taboe af van dit onderwerp”, vindt Stoop. “De werkgever moet van het idee af dat het om de schuldvraag gaat. Ook al heeft Jantje niet goed uit zijn doppen gekeken of kan de werkgever weinig doen aan het ongeval, de werkgever is op grond van de wet veelal wel aansprakelijk. Het gaat hier over het nemen van verantwoordelijkheid.”

Ook in letselschadeland is er nog een wereld te winnen, besluit ze: “Altijd gaat het over verkeersongevallen. Het zou helpen als er meer aandacht komt voor bedrijfsongevallen. Laatst sprak ik een vriend van me die een eigen bedrijf heeft: ‘‘ik zit hier tegenover iemand die tonnen van me wil na een bedrijfsongeval’’. Heb je een algemene aansprakelijkheidsverzekering, vroeg ik. Dat bleek het geval. Uiteindelijk heeft hem dat en het slachtoffer veel tijd, ellende en kil onderhandelen bespaard.”

Geen cijfers
Het Verbond van Verzekeraars reageert dat van werkgevers verwacht mag worden dat ze op de hoogte zijn van hun verzekeringen. “Zo niet raadpleeg dan de verzekeringsadviseur.”

Werknemers of zzp’ers die slachtoffer zijn van een bedrijfsongeval mogen de werkgever altijd aansprakelijk stellen, vervolgt het Verbond. “Dat is gewoon bij wet geregeld. Hier komt dus ook nog geen verzekering bij kijken. Als de werkgever aansprakelijk is voor het ongeval, dan moet hij de werknemer schadeloos stellen. Het hebben van een verzekering is hierbij geen voorwaarde.”

Het Verbond bevestigt dat de meeste werkgevers een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Hoe vaak bouwbedrijven een beroep doen op de verzekering na een bedrijfsongeval is niet bekend bij het Verbond. “Op brancheniveau hebben wij daar geen data over.”

(Bron: Cobouw)