Het wordt voor brandweerlieden makkelijker hun werkgevers aansprakelijk te stellen voor psychische problemen zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Dat is mogelijk omdat de rechtbank de incidenten die de problemen veroorzaken, anders gaat beoordelen. In RTV Utrecht doet oud-brandweerman en PTSS-patiënt John Bruins zijn verhaal. Bruins ontwikkelde PTSS tijdens zijn zeventien jaar als vrijwillige brandweerman. “Het is een stuk erkenning en waardering. Een ziekte overhouden aan je werk is erg vervelend, maar dit is een stap in de goede richting wat betreft het oplossen van het probleem.”

Bruins kwam begin 2021 thuis te zitten door de gevolgen van traumatische ervaringen tijdens zijn werk als brandweerman. PTSS bij brandweerlieden wordt niet erkend als beroepsziekte, waardoor ze met de ziekte niet vanzelfsprekend steun van hun werkgever krijgen. Een vonnis van de Centrale Raad van Beroep van 15 juni 2023 is hoopgevend. Het betreft een hoger beroep van een brandweerman met PTSS tegen de gemeente Emmen. De brandweerman kreeg daarin gelijk, omdat de situaties waar hij zijn PTSS aan over hield, door de rechter werden aangewezen als buitensporig.

Een traumatische gebeurtenis kan bijvoorbeeld een confrontatie zijn met een dodelijk slachtoffer, of aanwezig zijn in een instortend gebouw. Dit werd eerder nooit gezien als een buitensporige gebeurtenis, omdat het onderdeel is van het werk als brandweerlid. De raad stelt nu dat bij het bepalen of een incident buitensporig is, niet meer wordt gekeken of het onderdeel is van het werk van een brandweerlid. Daarmee wordt het dus mogelijk dat gebeurtenissen waar een brandweerlid mee te maken heeft als buitensporig worden gezien, en dus kunnen werkgevers succesvol aansprakelijk worden gesteld voor de psychologische problemen die aan de incidenten zijn overgehouden.

Brandweer Nederland heeft laten weten dat het nog te vroeg is om aan te geven wat de impact is van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep: “We moeten de zaak nog verder bestuderen. Maar die is niet een-op-een door te vertalen naar andere situaties.”