Op het terrein van de fabriek van Tata Steel in IJmuiden is chroom-6 aangetroffen in het grondwater. Dat meldde de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vrijdag. Volgens de GGD zijn er geen directe gezondheidsrisico’s voor omwonenden van de fabriek. Wel moet worden onderzocht of de verontreiniging in de bodem zich niet verspreidt.

De Omgevingsdienst geeft Tata Steel de opdracht om zo snel mogelijk uitgebreid onderzoek naar de oorzaak en omvang van de verontreiniging uit te voeren. De opzet en uitvoering van dit onderzoek zal worden gemonitord.

GGD: geen gezondheidsrisico’s
Omdat mensen niet in aanraking komen met het grondwater is er geen effect op de gezondheid, geeft de GGD Kennemerland aan. De verontreiniging bevindt zich op het terrein van Tata Steel, op vijf meter onder de grond en er wordt geen drinkwater gewonnen.

Nader grondwateronderzoek
De Omgevingsdienst vindt nader onderzoek noodzakelijk om te kunnen uitsluiten dat de verontreiniging zich via het grondwater verspreidt. Daarin wordt ook nagegaan of er effecten en risico’s op ecologisch gebied zijn en wordt de oorzaak en omvang van de grondwaterverontreiniging met Chroom-6 op het terrein van Tata Steel nader onderzocht.

Conform de vergunning en de wet Bodembescherming moet Tata Steel dit onderzoek uitvoeren. De Omgevingsdienst houdt hier toezicht op en handhaaft indien nodig.

(Bron: OD NZKG)