De HTM onderzoekt of medewerkers zijn blootgesteld aan de giftige stoffen chroom-6 en lood. De herstelwerkzaamheden van de beige-rode trams werden eerder al stilgelegd vanwege de mogelijke aanwezigheid van de gevaarlijke stoffen. Tegen medewerkers is woensdag gemeld dat de stof daadwerkelijk ook is aangetroffen.

Het is onduidelijk of HTM-medewerkers daadwerkelijk in aanraking zijn gekomen met het kankerverwekkende chroom-6. Het is nog niet duidelijk wanneer de herstelwerkzaamheden worden hervat.

‘Dat is moeilijk vast te stellen of eventuele gezondheidsproblemen zijn te herleiden tot het werken met de tramverf’, vertelt HTM-woordvoerder Marijke Popelier in Studio Haagsche Bluf. ‘Dat hangt af van de mate waarmee je aan chroom-6 wordt blootgesteld en op welke manier. Adem je het in of komt het via de huid naar binnen of zit het in voedsel dat je binnenkrijgt? Als je er langdurig aan blootstaat, kan je er ziek aan worden.’   

‘Zorgelijk’
De HTM noemt de ontdekking van de stoffen ‘zorgelijk’. ‘Daarom werken wij nu even niet meer aan de trams. Alle medewerkers kunnen met vragen naar hun leidinggevende gaan of een afspraak maken met de bedrijfsarts’, vertelt de woordvoerder. 

Sinds het begin van dit jaar onderzoekt de afdeling Veiligheid, Kwaliteit en Milieu van HTM het werken met dergelijke stoffen. Het gaat daarbij om chemicaliën, maar ook zware metalen als lood en chroom-6. Uit eerste indicaties bleek dat op de trams uit de GTL8-1 serie dit inderdaad in de toegepaste verf zat. 

Verf al op de trams bij levering
Vanaf dat moment heeft HTM uit voorzorg het werken aan alle GTL-trams gestaakt. Nader onderzoek door een onafhankelijke instantie heeft de aanwezigheid van zware metalen bevestigd op zowel de GTL8-1 als hergebruikte delen ervan op de GTL8-2-serie.

Zelf heeft HTM de verf niet gebruikt, maar deze zat al op de trams bij aanlevering door de buitenlandse fabrikant. 

Vervolgonderzoek
De HTM gaat nu vervolgonderzoek doen. ‘De volgende stap is dat HTM met een blootstellingsmeting de effectiviteit van de huidige beheersmaatregelen (afzuiging) en beschermingsmiddelen wil laten bepalen. Dan weten we of deze afdoende zijn of dat deze zo nodig moeten worden aangepast’, aldus Saskia Dwars, lid van het directieteam van HTM.

‘Nu alle medewerkers zijn geïnformeerd kunnen we het verdere onderzoek in gang zetten. Tijdens de informatiebijeenkomst hebben wij de medewerkers zo goed mogelijk geprobeerd te informeren. Mochten zij nog zorgen hebben, dan zijn er meerdere aanspreekpunten binnen ons bedrijf waar ze terecht kunnen’, aldus Dwars. Het stilleggen van de herstelwerkzaamheden heeft geen gevolgen voor het huidige tramvervoer en de reizigers.

‘Je schrikt wel’
‘Als vakbond zijnde maak je je hier toch wel zorgen over’, aldus Eric Vermeulen van FNV Stadsvervoer. ‘Chroom-6 is geen onschuldig goedje. Je schrikt wel.’

Volgens Vermeulen zijn zo’n 85 werknemers van HTM hierover geïnformeerd. ‘Het gaat hier om oude trams en alle werkzaamheden zijn stilgelegd. Ik heb geen berichten gehoord van mensen die ziek zijn geworden door chroom-6.’

Vaker chroom-6 in trams en treinen
Onlangs bleek ook dat bij trams van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB chroom-6 in de verf is verwerkt. De gemeente Tilburg en de NS betalen in totaal 10 miljoen euro schadevergoeding aan mensen die in een Tilburgse werkplaats van de NS zijn blootgesteld aan chroom-6.

(Bron: Omroep West)