Gisteren presenteerde de Onafhankelijke Commissie Tilburg Chroom-6 haar eindadvies. Deze Onafhankelijke Commissie Tilburg Chroom-6 werd in juli 2016 door het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Tilburg ingesteld. Opdracht aan de Commissie was (o.a.) onderzoek instellen naar de gezondheidsrisico’s van mogelijke blootstelling aan chroom-6 bij werkzaamheden op de werkplaats van tROM op de locatie van NS-Nedtrain, en onderzoek instellen naar arbeidsomstandigheden en genomen beschermingsmaatregelen. Volgens Drost Letselschade zou Defensie aan Tilburg een voorbeeld moeten nemen.

Wet Werk en Bijstand
Uit hoofde van de Wet Werk en Bijstand werden bijstandsgerechtigden in de gemeente Tilburg vanaf 2004 tot 2012 op de hiervoor genoemde werkplaats te werk gesteld. Dit werd gedaan vanuit een oogpunt van het bevorderen van werkervaring en/of sociale activering van langdurig werklozen. Een baan op termijn lag wellicht in het verschiet. Deelnemers hadden feitelijk geen keus. Wilden zij niet naar de werkplaats, dan volgde in principe korting op de bijstandsuitkering.

Giftige stoffen bij Defensie
In 2014 ontstond er ophef over het gebruik van giftige stoffen bij Defensie. (Oud-) medewerkers waren ziek geworden en relateerden hun ziekte aan de blootstelling aan onder meer CARC-verf en chroom-6 tijdens hun dienstverband bij Defensie. Dit resulteerde in een door de Minister van Defensie gelast onderzoek naar de consequenties van het werken met chroom-6 houdende stoffen door het RIVM. Volledige uitkomsten van dat onderzoek zijn er helaas tot op de dag van vandaag nog steeds niet. Wel kwam het RIVM met een tussentijds onderzoeksresultaat betreffende het gebruik van chroom-6 op zogenaamde POMS-sites. Conclusie was dat blootstelling aan chroom-6 in elk geval bepaalde ziekten kon veroorzaken. Als een (oud-) medewerker van Defensie kan aantonen, dat hij op een POMS-site met chroom-6 houdende stoffen heeft gewerkt en een bepaalde aandoening heeft, kan er aanspraak worden gemaakt op een uitkering.

Re-integratieproject tROM
In 2015 blijkt dat er bij het Tilburgse re-integratieproject tROM mogelijk ook sprake is geweest van blootstelling aan chroom-6 stoffen. Op de locatie van NS-NedTrain moesten oude verflagen van treinen van het Spoorwegmuseum worden verwijderd en in die oude verflagen was ook chroom-6 aangetroffen. Een oud-medewerker, inmiddels ziek, stelde vragen, waaronder de vraag of zijn ziek zijn was veroorzaakt door zijn blootstelling aan chroom-6.

Aanbevelingen onafhankelijke onderzoekscommissie
Daarop heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg in juli 2016 de hiervoor genoemde onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld.

Vandaag heeft de onderzoekscommissie de uitkomsten van haar onderzoek gepresenteerd. In haar rapport, “Door het stof” genaamd, doet zij tevens de volgende aanbevelingen:

  1.   Erken fouten;
  2.   Reik een vergoeding aan die recht doet aan verantwoordelijkheid en leed;
  3.   Richt een onafhankelijk steunpunt in voor ondersteuning en hulp;
  4.   Zorg voor kennisdeling en professionele begeleiding;
  5.   Versterk handhaving en betrouwbaarheid kwaliteit deskundigen;
  6.   Vergemakkelijk toekomstige schadeafhandeling.

Tijdens de persconferentie gaf de burgemeester van Tilburg vandaag aan dat gedupeerden volgende week bericht kunnen verwachten over de verdere behandeling van hun schade. Zowel de gemeente, NS-NedTrain, als het Spoorwegmuseum worden verantwoordelijk geacht.

Voorbeeld voor Defensie
De wijze waarop de Tilburgse onderzoekscommissie te werk is gegaan zou een voorbeeld moeten zijn voor Defensie. Drost Letselschade staat een grote groep van (nabestaanden van) (oud-) Defensie-medewerkers bij en strijdt voor deze mensen voor een rechtvaardige schadevergoeding na blootstelling aan (onder meer) chroom-6.

Daar waar in Tilburg vlot wordt geacteerd en oplossingen worden voorgesteld om alle slachtoffers adequaat te helpen, verloopt het traject bij Defensie helaas stroperig. In veel gevallen moeten de uitkomsten van het RIVM-onderzoek worden afgewacht en moeten ingewikkelde procedures doorlopen worden. Blijkens het Tilburgse onderzoeksrapport kan het anders. En Defensie zou aan de Tilburgse methode een voorbeeld kunnen nemen. Aan het verleden kunnen we helaas niets meer veranderen, maar aan de toekomst wel! Geef de slachtoffers waar ze recht op hebben en zet alles in het werk om op korte termijn tot een rechtvaardige afwikkeling van de schade door blootstelling aan (onder meer) chroom-6 te komen. Zo hoort een overheid met haar burgers om te gaan.

(Bron: Drost Letselschade)