Medewerkers van luchtfilterfabriek van AAF international in Emmen zijn volgens het Openbaar Ministerie bijna vier jaar blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde. Maandag is de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen het bedrijf en twee oud-leidinggevenden.

Het OM stelt dat de toenmalige operationeel directeur (57) uit Coevorden en de fabrieksmanager (49) uit Emmer-Compascuum redelijkerwijs moeten hebben geweten dat de medewerkers risico liepen op blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ze zouden niet genoeg maatregelen hebben genomen om de productiemedewerkers te beschermen, waardoor hun gezondheid in gevaar is gebracht. Ook het bedrijf zelf wordt strafrechtelijk vervolgd.

Twee verdachten vorig jaar gearresteerd
De recherche van de arbeidsinspectie heeft vorig jaar juni in opdracht van het OM de toenmalig operationeel directeur en fabrieksmanager gearresteerd. Het is niet bekend hoe lang ze hebben vastgezeten. De medewerkers zouden tussen begin 2013 en oktober 2017 zijn blootgesteld aan de kankerverwekkende stof. Zij hielden zich bezig met het vervaardigen van filterdoek. Daarbij werd formaldehyde bevattende lijm gebruikt.

In 2017 meldde een medewerkster van de fabriek van AAF bij de arbeidsinspectie dat zij tijdens haar werk was blootgesteld aan een groene kleurstof. Na de melding werd een inspectie uitgevoerd bij het bedrijf. Uit deze inspectie kwam naar voren dat werknemers op de productieafdelingen werden blootgesteld aan formaldehyde. Het onderzoek wees ook uit dat de gemeten waarden hoger waren dan de vastgestelde wettelijke grenswaarden.

De productieafdelingen zijn op last van de inspectie gesloten, omdat de medewerkers gezondheidsrisico’s liepen. In november 2017 maakte AAF International bekend dat de luchtfilterfabriek in Emmen werd gesloten, omdat deze al heel lang verliesgevend was. Werknemers denken dat het besluit van de directie te maken heeft met het resultaat van het onderzoek van de arbeidsinspectie. De fabriek in Emmen, die ongeveer 50 jaar geleden werd geopend, maakte luchtfilters voor bijvoorbeeld de farmaceutische industrie en ziekenhuizen.

Beslag gelegd op vermogen bedrijf
De recherche heeft vorig jaar de administratie en aanwezige meetrapporten van het bedrijf in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op het vermogen van de onderneming. Dat is gebeurd omdat de rechtbank een forse geldboete kan opleggen aan het bedrijf en slachtoffers mogelijk recht hebben op schadevergoeding. Of en hoeveel medewerkers ziek zijn geworden door de blootstelling aan de giftige stof is door het OM nog niet bekend gemaakt.

Mogelijk wordt daarover maandag op de zitting bij de rechtbank in Zwolle meer duidelijk. Het gaat om een zogeheten regiezitting. Daarop wordt de stand van het onderzoek besproken en de advocaten van de verdachten kunnen onderzoekswensen indienen. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak wordt gedaan als alle onderzoeken zijn afgerond.

(Bron: Dagblad van het Noorden)