Hoe zit het nu met de financiële compensatie van veteranen? Vijf jaar geleden is de Veteranenwet aangenomen waarin staat dat veteranen met PTSS financiële compensatie moeten krijgen, en hoe de erkenning van deze stoornis geregeld is. Hoewel daarmee een einde moest komen aan alle onduidelijkheid blijkt de praktijk vaak toch weerbarstiger. Veel veteranen geven aan zeer lang te moeten wachten voor zij gekeurd kunnen worden, en vervolgens ook op de uitslag daarvan.

Ook advocaat Vincent Dolderman heeft deze ervaringen met zijn cliënten. Dolderman vertegenwoordigt met zijn letselschade-advocatenbureau ruim 500 veteranen, tegen EditieNL zegt hij: “Veel veteranen lopen tegen discussie aan. Zo komt het voor dat verzekeringsartsen van Defensie niet willen accepteren dat cliënten PTSS hebben – zelfs niet als een psychiater dat vastgesteld heeft. Het duurt ook te lang voordat een veteraan gekeurd kan worden”

Er zijn volgens het Veteraneninstituut ongeveer 112.000 veteranen in Nederland. Daarvan krijgt vijf procent last van posttraumatische stressstoornis (PTSS) en ervaart vijftien procent een à twee symptomen van PTSS. Volgens de 100% afgekeurde veteraan Imo Hartzema komt in de praktijk niet naar voren wat op papier goed geregeld lijkt te zijn: “De wachttijden voor de keuring en de uitslag zijn ellenlang. Dat is problematisch. Bovendien worden er trucs toegepast in het voordeel van Defensie. […] Ook voor de restschaderegeling is een lange wachttijd. Vervolgens word je echt gekleineerd, om maar zo weinig mogelijk geld toe te schrijven. Defensie beweert dat je carrière minder goed verlopen zou zijn als in werkelijkheid het geval is. Zelf zou ik bijvoorbeeld naar de Koninklijke Militaire Academie gaan na mijn uitzending. Ik kwam echter terug met PTSS, gehoorschade en een depressie. Defensie beweerde vervolgens echter dat ik helemaal niet naar de academie zou gaan, waardoor ik een lagere vergoeding zou krijgen.”

Defensie zelf heeft een mildere kijk op de zaak, zo valt op te maken uit de woorden van persvoorlichter van Defensie Klaas Meijer in een reactie aan EditieNL:  “Veteranen met psychische problemen kunnen echt bij ons terecht. We roepen mensen op zo snel mogelijk zich te melden […] Er zijn zorg- maar ook schaderegelingen beschikbaar. Daar zijn procedures voor afgesproken in de veteranenwet.

Er zijn inderdaad gevallen bekend van veteranen die langer hebben moeten wachten. […] We streven naar twee jaar, maar in sommige gevallen is dat langer geworden. Het tekort is nu opgelost en we zijn bezig met het terugdringen van wachttijden. We laten niemand in de kou staan. Veteranen kunnen een beroep doen op een voorlopig pensioen.”

(Bron: The Post Online)