Het werken met pakketten bij PostNL brengt flinke gezondheidsrisico’s met zich mee. Pakketverwerkers bij PostNL ervaren twee keer zoveel klachten als gemiddeld in de sector. Dat blijkt uit het FNV-rapport ‘Over hun rug’ met de resultaten van een enquete onder pakketverwerkers bij PostNL. FNV gaat melding doen bij de Arbeidsinspectie.

In totaal vulden 215 pakketmedewerkers de enquête in. 85% van hen geeft aan dat het werk fysiek te zwaar is. 67% van de respondenten heeft zeker zes verschillende fysieke klachten. Maadey Meuleman, bestuurder FNV Post & Pakketten: “We krijgen al langer signalen hierover, het is een structureel probleem dat PostNL niet serieus neemt.”

Conclusies
De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

 • Bijna alle respondenten geven aan dat ze gezondheidsklachten hebben door het werk dat ze verrichten.
 • Bijna 85% van de respondenten verricht te zwaar fysiek werk. Pakketten zijn vaak zwaarder dan 23 kilo, die door de wet (en gezondheidsnormen) wordt voorgeschreven. Het totaalpakket aan taken maakt de fysieke overbelasting nog hoger.
 • Dagelijks moeten respondenten pakketten verwerken die te zwaar zijn om alleen te tillen, maar hulpmiddelen zijn niet (of te weinig) beschikbaar.
 • Rugklachten is het meest voorkomende probleem onder de respondenten, maar het aantal gezondheidsklachten aan het bewegingsapparaat is over de gehele linie hoog.
 • PostNL vermijdt de verantwoordelijkheid voor fysieke overbelasting mede door met name uitzendkrachten in te zetten bij het zware werk.
 • 45% van de respondenten geeft aan dat ongelukken op de werkvloer vermijdbaar waren.
 • PostNL doet te weinig om het werk veilig en gezond in te richten.

De eisen van FNV:

 • PostNL zorgt voor voldoende hulpmiddelen, zodat iedereen gezond en veilig zware pakketten kan verwerken.
 • PostNL zorgt voor voldoende personeelsbezetting, zodat de werkdruk vermindert en iedereen in de gelegenheid is hulpmiddelen in te zetten en veilig en gezond volgens de arboregels kan werken.
 • PostNL start direct met het geven van een uitgebreide instructie, zowel voor huidige als voor nieuwe werkers en herhaalt deze instructie minimaal twee keer per jaar voor alle medewerkers.
 • PostNL neemt uitzendkrachten zelf in dienst op vaste contracten.

In de gaten houden
FNV zegt PostNL in de gaten te blijven houden op dit gebied. “Wij nemen de signalen heel serieus en we hopen dat PostNL dat ook doet en passende maatregelen neemt. Wij gaan in ieder geval nu melding doen bij de Arbeidsinspectie.”