Er is bij werkgevers nog te weinig aandacht voor gezond en veilig werken, vindt FNV. Daarom eist de vakbond extra maatregelen, zoals een verplichte verzekering tegen bedrijfsongevallen en beroepsziekten, een meldingsplicht van beroepsziekten bij de arbeidsinspectie en een duidelijke lijst met beroepsziekten. Hiermee kunnen lange juridische procedures voorkomen worden, vindt de vakbond. Daarover schrijft dagblad Trouw.

Lees ook: De vakbond wil werkongevallen zoals dat van deze ex-vrachtwagenchauffeur (74) bestrijden (Trouw)

Uit cijfers blijkt dat het aantal mensen dat in Nederland betrokken raakt bij een bedrijfsongeval al jaren rond de 200.000 schommelt. Daar komen naar schatting nog zo’n 20.000 mensen per jaar bij die een beroepsziekte oplopen. FNV wil die cijfers naar beneden krijgen, onder andere door alle werkgevers in de toekomst een verplichte verzekering tegen ongevallen en beroepsziekten te laten afsluiten.

Bovendien pleit FNV ervoor dat er een duidelijke lijst moet komen met beroepsziekten om lange juridische procedures te voorkomen. De bond zou ook graag zien dat werkgevers beroepsziekten voortaan moeten melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Nu moeten bedrijfs- en verzekeringsartsen hiervan een melding maken bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Die partij kan bedrijven echter geen boete opleggen.

De vakbond wil ook dat ieder bedrijf een verplichte preventiemedewerker aanstelt, een door werknemers gekozen collega die in de gaten houdt of de werkplek en het werk nog fijn en gezond is voor iedereen.