Vakbond FNV heeft laten weten zich per direct terug uit de taskforce vliegtuiguitstoot op Schiphol, waarin betrokken partijen overleggen over de werkomstandigheden op Schiphol. De taskforce werd in 2022 door minister Harbers (Infrastructuur) opgezet naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘Ziek van Schiphol’. De vakbond zegt bij de andere leden van de taskforce niet de daadkracht te zien die nodig is om in te grijpen en de arbeidsomstandigheden van werknemers op Schiphol te verbeteren.

Volgens de FNV zijn er te grote belangenverschillen in de taskforce, waar naast de FNV diverse werkgevers aan deelnemen. Onderzoeken tonen aan dat werknemers op Schiphol continu met enorme hoeveelheden gevaarlijke stoffen bestookt worden op het platform. Werkgevers weten dat het aannemelijk is dat medewerkers hierdoor hartklachten, luchtwegklachten en kanker krijgen. Maar ze doen te weinig met die kennis. “Erkenning dat hun werknemers ziek kunnen worden door vliegtuiguitstoot, betekent namelijk dat ze toegeven dat ze aansprakelijk zijn. Dat kan een enorme kostenpost worden en dus maken werkgevers geen haast. Meepraten heeft voor de FNV op deze manier geen zin en er is geen draagvlak onder de leden.”

Om te zorgen dat de belangen van mogelijk aansprakelijke partijen geen rol spelen en ziek geworden werknemers de erkenning krijgen die ze verdienen, eist de FNV:

  1. Een door het RIVM uitgevoerd dwarsdoorsnede onderzoek onder werknemers over de korte- en langetermijneffecten van blootstelling aan vliegtuiguitstoot op het platform.
  2. Versnelling van het creëren van een gezonde werkomgeving op het platform. In de huidige plannen staat dat hier in 2030 een oplossing voor is. In een nieuw plan moet dat veel sneller kunnen en gericht zijn op bronmaatregelen.
  3. Publieke erkenning van werkgevers in de luchtvaart dat vliegtuiguitstoot in zijn geheel schadelijk is voor medewerkers en dat naar deze wetenschap gehandeld wordt.