Werknemers maken zich niet alleen zorgen of het bedrijf waarvoor ze werken de coronacrisis overleeft, maar ook over hun eigen gezondheid. Lopen ze geen risico op besmetting als ze hun collega’s weer treffen op de werkvloer? Vakbond FNV pleit voor meer aandacht voor de veiligheid van werknemers.

Een op de vijf werknemers is bang dat het bedrijf waar ze werken de crisis niet zal overleven, blijkt uit een representatief onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de FNV. Dat beeld wordt ondersteund door een studie onder kleinere ondernemers. Uit een, niet representatief, onderzoek van ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland (ONL) bleek onlangs dat een op de vier ondernemers overweegt faillissement aan te vragen. Vooral de horeca en de vrijetijds- en reisbranche worden heel hard getroffen.

Minstens zo belangrijk zijn de zorgen van werknemers over hun gezondheid. Nu steeds meer sectoren plannen maken voor het geval ze weer opengaan blijkt de veiligheid van de werknemers niet altijd goed geregeld te zijn.

Ondergeschoven kindje
Zo’n miljoen mensen met werk maken zich druk over de veiligheid op de werkvloer, meldt de FNV. En dat zijn mensen buiten de zorg. Onder de 1,3 miljoen mensen die in de zorg werken, is overigens ook grote bezorgdheid.

,,Zorgen om de veiligheid en zorgen over het voortbestaan van het bedrijf is geen tegenstelling. Dat wordt nu nog weleens zo voorgesteld’’, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. ,,Veiligheid van werkenden is juist van belang voor de economie. Besmette werknemers geven het virus ook door.’’

Toch is veiligheid van het personeel nog te vaak een ondergeschoven kindje, merkt de vakbond. ,,In distributiecentra werken de mensen dicht op elkaar. Daar kun je de 1,5 metermaatregel niet handhaven. Dat kan alleen als de productienormen omlaaggaan. Maar dat gebeurt niet. Ook in de voedingsindustrie zien we weinig bereidheid de veiligheid van het personeel te waarborgen’’, geeft Jong als voorbeeld.

Meepraten 
Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de werknemers wil meepraten over het veiligheidsbeleid. Dat is juist nu noodzakelijk, benadrukt FNV. Branches die getroffen zijn door de maatregelen, zoals onderwijs, horeca en sportscholen, zijn bezig protocollen op te stellen hoe ze kunnen functioneren in de 1,5 metereconomie.

Maar bij het opstellen van die protocollen worden werknemers veel te weinig betrokken, is de klacht van de FNV. ,,We willen niet terug naar honderd jaar geleden. Toen wisten bazen wat goed was voor hun werknemers’’, aldus Jong.

Het is ook logisch om werknemers bij het opstellen van de protocollen te betrekken, vindt Jong. ,,Werknemers zien het vaak ook beter. Ze weten wat werkt en wat niet. En wat praktisch is. Bovendien wordt het vaak de verantwoordelijkheid van werknemers gemaakt om de klanten aan de 1,5 metermaatregel te houden. Dan is het logisch dat ze ook meepraten over de manier waarop dat wordt vormgegeven.’’

Goedkeuring
De bond wil snel aan tafel met de werkgevers en verantwoordelijk minister Erik Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De minister moet uiteindelijk de protocollen goedkeuren. Als het aan de FNV ligt, moet ook de bond zijn goedkeuring geven. Daarom is overleg op zijn plaats. ,,Wiebes gaf zelf aan dat de protocollen alleen kunnen werken als de werknemers er vertrouwen in hebben. Maar sommige protocollen zijn al naar de minister gestuurd zonder dat werknemers daar over hebben meegepraat’’, zegt Jong.

Zoals het nu gaat, is de FNV er niet gerust op dat de belangen van de werknemers goed worden behartigd. ,,Daarom willen we aan de voorkant meepraten’’, zegt Jong. ,,Als de minister er eenmaal zijn goedkeuring aan geeft, dan wordt het zo uitgevoerd.’’

(Bron: AD)