Veel werkgevers zijn in het geval van schade bij een ongeval met medewerkers niet op de hoogte van hun wettelijke zorgplicht, blijkt uit onderzoek van Ipsos en Centraal Beheer onder MKB-ondernemers.

Zelfs als de werkgever er alles aan heeft gedaan om een veilige werkomgeving te creëren, is hij in veel gevallen toch verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van een ongeval. Slechts 26 procent van de ondervraagde werkgevers is hiervan op de hoogte.

Jack Hommel, directeur Bedrijven van Centraal Beheer: “De onwetendheid onder werkgevers over welke situaties onder hun zorgplicht vallen, is groot. Zo weet 53 procent niet dat er ook een zorgplicht is voor een medewerker die thuiswerkt. Ook is slechts de helft van de ondernemers op de hoogte dat tijdelijke medewerkers, zoals stagiaires en uitzendkrachten, ook onder de zorgplicht van de werkgever vallen.”

Uit het onderzoek blijkt dat 67 procent van de werkgevers alleen een financiële vergoeding wil bieden bij een ongeval buiten de werkvloer als het bedrijf juridisch aansprakelijk is. 37 procent van de respondenten vindt dat hij een vergoeding moet geven bij een ongeval bij het thuiswerken. Ook bij schade door ongevallen tijdens dienstritten of klantbezoeken vindt het merendeel van de respondenten dat zij een vergoeding dienen te geven aan de medewerker.

(Bron: VVP)