Het gaat niet altijd goed met de nazorg aan veteranen met (psychisch) letsel. Dat constateert de Veteranenombudsman Reinier van Zutphen. De veteranen krijgen soms te weinig hulp en het noodloket waar ze zich kunnen melden, is onvoldoende bereikbaar.

Veteranen kunnen door uitzending tijdelijk of blijvend letsel hebben opgelopen en daardoor aangewezen zijn op hulp of opvang. De Veteranenwet bepaalt dat de overheid daarvoor moet zorgen. Veteranenombudsman Reinier van Zutphen, die ook de Nationale Ombudsman is, heeft de afgelopen jaren geregeld klachten ontvangen van veteranen in nood. Hij begint daarom een onderzoek.

Van Zutphen heeft minister Bijleveld van Defensie om opheldering gevraagd. Hij wil na de zomer met haar en andere betrokkenen, zoals het Nederlands Veteraneninstituut, het Leger des Heils, het Veteranenplatform en bedrijfsmaatschappelijk werk Defensie om tafel om over het probleem te praten. Defensie heeft nog niet gereageerd.

(Bron: NOS)