Supermarktbezorgers moeten veelvuldig tillen, vaak boven hun schouders, kunnen in aanraking komen met het koelmiddel droogijs en bij aflevering kunnen in het verkeer onveilige situaties ontstaan. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van de Nederlandse Arbeidsinspectie na een controle bij vijf grote supermarktbezorgers. De Arbeidsinspectie heeft de bedrijven een waarschuwing gegeven. Later dit jaar gaat de Arbeidsinspectie opnieuw controleren. Als er dan weer overtredingen worden geconstateerd kunnen de bedrijven een boete krijgen.

Bezorgen van boodschappen uit de supermarkt is een sterk groeiende markt. De werkzaamheden van de bezorgers bestaan voornamelijk uit het laden van kratten in bestelauto’s of kleine vrachtwagens en het bezorgen van de kratten bij de klanten. Tijdens dit proces komen een aantal risico’s naar voren waar de werkgevers van de supermarktbezorgers nog te weinig aandacht voor hebben.

Zo constateerde de Arbeidsinspectie dat de supermarktketens de fysieke belasting onvoldoende in kaart hebben gebracht. De kratten zijn vaak zwaar, 10 tot 15 kilo met uitschieters naar boven de 20 kilo. Bovendien moeten de bezorgers de kratten vaak boven hun schouders tillen en vinden er draaibewegingen plaats die de belasting verergeren. De Arbeidsinspectie is van mening dat de bedrijven hier meer aandacht aan moeten besteden, onder meer door de fysieke belasting beter in kaart te brengen en op basis hiervan maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door de inrichting en de belading van de bestelauto’s aan te passen.

Bepaalde producten moeten gekoeld bewaard blijven. Hiervoor wordt bij de bezorging nu nog vaak droogijs (vast koolzuurgas) gebruikt. Aanraking met droogijs kan brandwonden veroorzaken. Daarnaast verdringt koolzuurgas zuurstof in kleine besloten ruimtes, zoals in bestelauto’s, waardoor verstikking mogelijk is. Dit risico is terug te dringen door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van koel- en vrieselementen. Sommige supermarkten passen dit al toe.

Bij de bezorging aan huis ontstaan ook risicovolle situaties op de openbare weg. Vaak worden de bestelauto’s geparkeerd op plekken waar de afstand tot het overige verkeer klein is. Tijdens het bezorgen wordt vaak de straat overgestoken met de kratten waarbij onveilige situaties kunnen ontstaan. Ook zijn de bezorgers vaak onvoldoende zichtbaar als het schemerig of donker is. Bij alle gecontroleerde bedrijven zijn de risico’s op aanrijdgevaar van de bezorgers groot en besteedt de werkgever te weinig aandacht aan het dragen van zichtbaarheidskleding.

De bedrijven zijn door de Arbeidsinspectie op de hoogte gebracht van de bevindingen. Later dit jaar zal de Arbeidsinspectie de supermarktbezorging weer gaan inspecteren.