Jan Warning is acht jaar lang het gezicht geweest van het Instituut Asbestslachtoffers. En hoewel er veel is bereikt, zijn we er nog lang niet. Dat zegt hij in een interview dat werd gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars. “Nederland is een soort ontwikkelingsland als het gaat om de compensatie van beroepsziekten. We doen het slechter dan de ons omringende landen.”

Dr. Jan Warning

Jan Warning is met pensioen. Naast het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft hij ook bijna twee jaar het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG) onder zijn hoede gehad. Het IAS, opgericht in 1999, is er om de juridische pijn van asbestslachtoffers te verzachten. Het ISBG voert sinds 1 januari 2023 de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten uit. Mensen die ernstig ziek zijn geworden doordat zij op hun werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, hebben recht op een tegemoetkoming van de overheid. Vooralsnog gaat het om de schildersziekte, allergisch beroepsastma en longkanker door asbest (geen mesothelioom of asbestose). Maar als het aan het ISBG ligt, wordt het aantal aandoeningen en daarmee ook het aantal gevaarlijke stoffen snel uitgebreid.

In gesprek met het Verbond van Verzekeraars over beroepsziekten in Nederland gaat hij nadrukkelijk in op de voor- en nadelen van het risque social en het risque professionel. Hij vindt namelijk wel wat van de juridische lijdensweg voor slachtoffers die vaak nog maar kort te leven hebben. Lees het interview hier.