De Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) is bijna klaar en de voorbereidingen voor de invoering ervan door de betrokken organisaties zijn in volle gang. Daarbij is gebleken dat de geplande inwerkingtreding van 1 juli 2022 niet haalbaar is. Dat heeft minister Van Gennip (Sociale Zaken) laten weten.

Voor slachtoffers van stoffengerelateerde beroepsziekten is het vaak moeilijk om de schade te verhalen op een (voormalige) werkgever of opdrachtgever. Bewijzen ernstig ziek te zijn geworden door het werk is doorgaans complex. De meeste claims leiden in de praktijk niet tot een schadevergoeding. De commissie Heerts adviseerde voor slachtoffers van beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen een financiële tegemoetkomingsregeling in het leven te roepen. Met deze regeling wordt het mogelijk gemaakt deze slachtoffers een eenmalige tegemoetkoming en daarmee erkenning van hun beroepsziekte te bieden.

De conceptregeling is opengesteld voor internetconsultatie, waarin onder meer aandacht werd gevraagd voor de invulling van het begrip ‘beroepsziekte’ en de relatie met het civiele recht. De reacties hebben geleid tot aanpassingen van de conceptregeling. Parallel aan het maken van de regeling wordt met de beoogde uitvoeringsorganisaties de uitvoering van de regeling voorbereid. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Instituut voor Asbestslachtoffers (IAS) gaan de regeling uitvoeren. Gelet op wat er nog nodig is om de uitvoeringsketen goed te laten werken en om aanvragen van slachtoffers snel, zorgvuldig en laagdrempelig af te handelen, hebben de uitvoerende partijen aangegeven dat het niet verantwoord is om de regeling per 1 juli aanstaande in werking te laten treden. De minister volgt dat advies.

Vliegende start
Van Gennip verwacht voor de zomer duidelijkheid te krijgen over een nieuwe datum voor inwerkintreding, waarna zij de Tweede Kamer daarover zal informeren. Daarop vooruitlopend worden al verschillende activiteiten opgepakt die een vliegende start van de regeling en een effectieve gebruikmaking kunnen bevorderen.