Het kabinet gaat aan de slag met een snellere en gemakkelijkere tegemoetkoming voor mensen die door werk met gevaarlijke stoffen ziek zijn geworden. Of zij straks kunnen aankloppen bij een speciaal fonds, zoals het kabinet is aangeraden, kan staatssecretaris Bas van ‘t Wout (Sociale Zaken) nog niet zeggen. Maar hij is “enthousiast” en heeft “vertrouwen in de besluitvorming”, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Ieder jaar overlijden er ongeveer drieduizend mensen doordat ze op hun werk zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen als asbest of chroom-6. Nog veel meer mensen worden ernstig ziek. Het valt voor slachtoffers vaak niet mee om een schadevergoeding te krijgen.

Roep daarom een fonds in het leven, adviseerde de commissie die in opdracht van het kabinet heeft onderzocht hoe slachtoffers beter kunnen worden geholpen. Daar zou elke gedupeerde moeten kunnen aankloppen, of de werkgever nu wat te verwijten valt of niet.

Zo’n compensatieregeling kost wel wat, merkt Van ‘t Wout op. Het kabinet kijkt er volgende maand naar wanneer het de nieuwe begroting opstelt.

(Bron: Welingelichte Kringen)