De Tweede Kamerleden Mariëtte Patijn (GroenLinks-PvdA) en Tjebbe van Oostenbruggen (NSC) hebben kamervragen gesteld aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Aanleiding was de uitzending van EenVandaag van 29 april 2024 over de regeling, waarin onder meer aan de orde kwam dat de overgrote meerderheid van de aanvragen voor een tegemoetkoming wordt afgewezen.

Driekwart van de behandelde aanvragen afgewezen
EenVandaag meldde dat er in 2023 254 TSB-aanvragen waren, waarvan er 170 in behandeling zijn genomen. Daarvan werden slechts 41 aanvragen toegekend en zijn er 129 (75%) afgewezen. Als mogelijke verklaring voor het relatief lage aantal aanmeldingen werd in de uitzending benoemd dat de bekendheid van de regeling door de overheid onbekend zou zijn gehouden omdat men bang was dat er te veel aanvragen zouden komen. Bovendien zou een rol spelen dat het diagnosticeren van beroepsziekten in veel gevallen niet wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet en dat het hierdoor moeilijker is voor (potentiële) slachtoffers van stoffengerelateerde beroepsziekten om een aanvraag voor de TSB-regeling in te dienen.

In de 27 vragen wordt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) stevig aan de tand gevoeld over diverse aspecten van de regeling TSB. Onder meer willen Patijn en Van Oostenbruggen van de minister weten welke verklaringen zij ziet voor het hoge aantal afwijzingen en op welke gronden de aanvragen zijn afgewezen. “Kunt u aangeven bij hoeveel afwijzingen het ging om gebrek aan medische informatie? En kunt u aangeven bij hoeveel afwijzingen het ging om gebrek aan blootstellingsinformatie?”

Beoordeling van de aanvragen
Ook wordt gevraagd naar de rol van het medisch panel bij de beoordeling van de aanvragen. “Klopt het dat het medisch panel soms de gestelde diagnose in twijfel trekt en van mening is dat de diagnose CSE niet juist gesteld is? Is dit een taak van het medisch panel? Wordt daarmee een juridisch vraagstuk door een medicus beantwoord? Waarom is het verhaal van het slachtoffer niet voldoende?”

Over het aanleveren van informatie in de aanvraagprocedure vragen de Kamerleden: “Wat zegt u tegen de getroffene die volgens de regels informatie moet aanleveren die niet beschikbaar is, of die niet terug te vinden is? Bent u van mening dat wanneer een slachtoffer eerst ziek is geworden door het werk en vervolgens geen tegemoetkoming krijgt, omdat de werkgever/bedrijfsarts de blootstelling niet in kaart heeft gebracht, eigenlijk dubbel slachtoffer is? Als door nalatigheid van de werkgever het dossier niet compleet is, zou de tegemoetkoming dan niet ruimhartig toegekend moeten worden en bij twijfel in het voordeel van het slachtoffer moeten uitvallen? Kunt u bij uw beantwoording ook ingaan op de aard van de vergoeding, die bedoeld is als erkenning van het leed en niet als schadevergoeding?”

Ook gebruik maken van juridische expertise
Vervolgens moedigen de Kamerleden de minister aan om oplossingen te verkennen. “Op welke manier gaat u meer maatwerk bespoedigen? Is het denkbaar dat daarbij ook andere disciplines van deskundigen worden betrokken dan medisch specialisten, bedrijfsartsen en blootstellingsdeskundigen? Is het denkbaar om bij de uitvoering van de TSB-regeling naast medische expertise ook gebruik te gaan maken van juridische expertise om te beoordelen of de (beroeps)ziekte een gevolg is van de uitoefening van de werkzaamheden, gezien de belangrijke rol van het begrip juridische causaliteit in de jurisprudentie over letselschade?”

Lees de gestelde Kamervragen d.d. 28 mei 2024 hier.