Onderzoek van Moneypenny, Business Universiteit Nyenrode en de Open Universiteit wijst uit dat mensen die thuiswerken tijdens de coronacrisis steeds meer ‘schermmoe’ worden. Ook de sociale interactie met collega’s wordt enorm gemist.

Uit onderzoek tijdens de eerste coronagolf kwam naar voren dat twee op de drie thuiswerkers de sociale contacten met collega’s misten. Sinds de tweede golf en de daaraan gekoppelde maatregelen geldt dat nu voor drie op de vier medewerkers. Het ervaren van minder werkgeluk is daar nog eens bijgekomen.

Momenteel geeft 21 procent van de ondervraagde thuiswerkers aan zich slechts af en toe opgewekt te voelen in hun werk. Dat is ruim een kwart meer dan de 16 procent uit de eerste onderzoeksronde.

Volgens professor Pascale Peters van Nyenrode zou het gebrek aan verbinding een verklaring kunnen zijn voor het dalende werkgeluk. “Sociale interactie draagt bij aan werkplezier. Als mensen zich minder verbonden voelen met elkaar kan dat impact hebben op de beleving van werk”, concludeert zij.

Op dit moment communiceert 32 procent van de respondenten gemiddeld 5 uur of meer per dag online. Dit was in de zomer nog 21 procent. Ondanks deze toename, ervaren vele thuiswerkers ook een dalende behoefte om deel te nemen aan online-activiteiten als dat niet noodzakelijk is.

(Bron: Radar)