ProRail houdt zich volgens minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al 25 jaar lang niet aan Arbowetgeving die voorschrijft dat werknemers zo min mogelijk mogen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief van de minister aan ProRail, in handen van Zembla.

Lees de berichtgeving van Zembla (BNN-VARA).

De stenen die ProRail op het spoor gebruikt, bevatten kankerverwekkende kwarts. Na onthullingen van Zembla twee jaar geleden over de gezondheidsrisico’s voor spoorwegwerkers die met de stenen op het spoor werken, eiste de Arbeidsinspectie dat ProRail de stenen vervangt. Daartegen ging ProRail in bezwaar bij het ministerie, omdat vervanging van de stenen volgens de spoorwegbeheerder op zo’n korte termijn niet mogelijk is “zonder maatschappij ontwrichtende gevolgen”.

Minister Van Gennip veegt in een recente brief van ruim twintig pagina’s alle bezwaren van ProRail van tafel. Volgens de minister is al zeker sinds 1994 bekend dat respirabel kwartsstof kankerverwekkend is. In 1997 trad al een Arbobesluit in werking dat aannemers “verplicht om kwartshoudende stenen te vervangen door kwartsloze stenen.” De minister zegt dat “het feit dat ProRail en de aannemers de afgelopen 25 jaar niet gebruikt hebben om de overstap naar kwartsloze stenen te maken, voor hun rekening en risico is.” De minister benadrukt in de brief dat het feit dat de spoorbranche dit al die jaren niet heeft gedaan “geen reden is dat ik moet of mag afzien om op te treden”.

Spoorwerkers worden al jarenlang blootgesteld aan te hoge concentraties kankerverwekkend kwartsstof, bleek eerder uit onderzoek van Zembla. In de uitzending bleek dat ProRail al meermaals in rapporten is geadviseerd om de stenen te vervangen door kwartsloze stenen, maar dat de spoorwegbeheerder dit advies al die tijd niet heeft opgevolgd. Deskundigen stelden tegenover Zembla dat ProRail daarmee de Arbowet overtreedt.

De Arbeidsinspectie startte naar aanleiding van de onthullingen een onderzoek en kwam tot dezelfde conclusie. Een woordvoerder van de Arbeidsinspectie zegt daarover tegen Zembla: “Als je naar de gezondheid van de werknemers kijkt, hadden ze dit sinds 1997 niet mogen doen. Het is ons volstrekt onduidelijk waarom ProRail al die tijd economische belangen boven gezondheid van de medewerkers heeft gesteld.”