Nachtwerk leidt regelmatig tot gezondheidsklachten zoals slaapproblemen en vermoeidheid, meldt onderzoeksprogramma Pointer (KRO-NCRV). De redactie ondervroeg bedrijfsartsen en maar liefst 85 procent komt de klachten onder de doelgroep tegen, soms met uitval tot gevolg.

Uit onderzoek van de Gezondheidsraad bleek dat nachtwerkers een hoger risico hebben op slaapproblemen, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Daarom adviseerde de raad de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) daarom om werkgevers te verplichten om nachtwerk waar mogelijk te beperken.

Dat gebeurt volgens 80% van de bedrijfsartsen onvoldoende, blijkt uit de enquête van Pointer en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) onder 252 bedrijfsartsen. Driekwart van de bedrijfsartsen heeft nachtwerken ter discussie gesteld bij bedrijven. Slechts een enkele keer leidt dit tot structurele verbetering. Bedrijven lijken vooral bereid om het werk van individuele werknemers (tijdelijk) aan te passen aan iemands klachten. In sommige gevallen leidde dat tot een verklaring van ‘ongeschiktheid voor het werk’.

1,3 miljoen mensen werken in Nederland ‘s-nachts. Precieze cijfers over mensen met slaapklachten zijn er niet. “Wat het lastig maakt, is dat mensen over het algemeen niet naar de bedrijfsarts komen met slaapproblemen alleen”, zegt Boyd Thijssens, voorzitter van beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB), tegen Pointer. “Mensen komen meestal pas als het te laat is en ze uitvallen op werk.”

Nachtwerk leidt vaak tot gevaarlijke situaties, blijkt uit de enquête. Met name de autorit naar huis aan het einde van de nacht is een risico. Ook geeft een deel van de bedrijfsartsen aan te vermoeden dat op de werkvloer ook ongelukken plaatsvinden.