De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een Staat van gezond werk uitgebracht. Hierin wordt nader ingegaan op het voorkomen van de ongezonde kanten van het werk. Enige jaren gelden bracht de inspectie al een Staat van eerlijk werk uit. In de Staat van gezond werk wordt onder meer ingegaan op de werkzaamheden die tot gezondheidsschade kunnen leiden.

Werken is gezond. Werkenden hebben over het algemeen een betere gezondheid dan niet-werkenden. Toch is niet ieder werk even gezond. Jaarlijks overlijden ongeveer 4.000 (ex-)werknemers voortijdig als gevolg van ongezonde arbeidsomstandigheden. Dat zijn 11 mensen per dag. Verder worden jaarlijks naar schatting 13.000 werknemers arbeidsongeschikt door ongezond werk. 

De meeste schade komt door 3 grote boosdoeners: psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Bijna de helft van het totale aantal ziekteverzuimdagen is werk gerelateerd. Geschat wordt dat jaarlijks ongeveer 13.000 werknemers arbeidsongeschikt worden als gevolg van ongezond werk.

In de Staat van gezond werk wordt verder ingegaan op de gevolgen van ongezond werk, het stelsel gericht op preventie en de praktijk.

Vind je dit een interessant artikel?
- (0 stemmen, 0 gemiddeld)