Het Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB) opent op 1 juli 2022 zijn deuren. Voormalig inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Rob van Lint is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangesteld als kwartiermaker.

Het doel van het LEC-SB is om hét kenniscentrum te worden voor de preventie en beoordeling van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. In het LEC-SB werken verschillende organisaties samen en wordt de Nederlandse expertise over stoffengerelateerde beroepsziekten bij elkaar gebracht. Zo kunnen (ex-)werkenden, werkgevers en (behandelende) professionals elkaars kennis benutten. En kan er meer worden gedaan aan preventie en behandeling van zieke (ex)-werknemers.

Daarnaast gaat het LEC-SB een belangrijke rol spelen in de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor (ex-)werkenden die lijden aan een ernstige beroepsziekte, veroorzaakt door blootgestelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk. Door het LEC-SB worden deskundigenpanels gevormd voor de beoordeling van de aanvragen.

Webinar 16 december
In het kader van de oprichting van het LEC-SB wordt op donderdag 16 december 2021 een digitaal webinar georganiseerd, waar meer wordt verteld over het doel en de werkwijze van het LEC-SB.

Meld je nu aan voor het webinar.

(Bron: SER)