Getraumatiseerde militairen die wiet gebruiken om rustig te worden, willen dat Defensie blijft betalen voor hun ‘medicijn’. Sinds begin dit jaar is de krijgsmacht hiermee gestopt. Een militair stapte naar de Veteranenombudsman die hem en zijn collega’s nu gelijk geeft. 

Zo’n 15 veteranen met zeer complexe trauma’s krijgen sinds twee jaar door een arts van de Militair Geestelijke Gezondheidszorg medicinale cannabis voorgeschreven, vooral als ze problemen hebben met slapen. Wetenschappelijk bewezen dat het werkt, is het nog niet, maar de eerste ervaringen zijn positief. Er lopen op dit moment twee onderzoeken van de Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht om de precieze effecten bij deze militairen in kaart te brengen.

Toch besloot Defensie begin dit jaar te stoppen met het vergoeden van de cannabis. Dat gebeurde omdat uit eerder Amerikaans onderzoek zou blijken dat de heilzame werking niet wetenschappelijk valt aan te tonen. Zorgverzekeraars stopten in 2018 al geheel met het vergoeden van medicinale wiet. Defensie ging daarin mee, maar besloot tot een overgangsperiode en tot 2020 door te gaan met vergoeden.

‘Defensie heeft zorgplicht’
Een van de vijftien militairen was het daarmee oneens en stapte naar Veteranenombudsman Reinier van Zutphen. Die geeft hem nu gelijk. Defensie moet blijven doorbetalen, adviseert Van Zuthpen. In elk geval zolang de twee universitaire onderzoeken bij de groep militairen niet zijn afgerond. Dit omdat Defensie ‘een bijzondere zorgplicht heeft voor veteranen.’

Of Defensie het advies van de Veteranenombudsman overneemt is nog niet duidelijk.

(Bron: AD)