Op luchthaven Schiphol moeten dieselaangedreven voertuigen en arbeidsmiddelen worden vervangen door een versie met alternatieve aandrijving. Dit heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie geëist op grond van de Arbowetgeving, naar aanleiding van een handhavingsverzoek van vakbond FNV. De dieselemissies waaraan platformmedewerkers op Schiphol worden blootgesteld zijn kankerverwekkend, aldus de inspectie.

Op de luchthaven Schiphol zijn veel bedrijven actief, waaronder afhandelingsbedrijven. Een deel van de werknemers van afhandelingsbedrijven werkt op de platforms waar zij kunnen worden blootgesteld aan de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren en uitlaatgassen van dieselmotor aangedreven voertuigen en andere arbeidsmiddelen. Dat is schadelijk voor de gezondheid.

Kankerverwekkende stoffen
Uit inspecties blijkt dat werknemers van bagageafhandelingsbedrijven, Schiphol Nederland B.V. en van andere bedrijven kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen zoals uitlaatgassen van dieselmotoren (DME) en vliegtuigen. Naar aanleiding van de inspectie blijkt dat DME al jaren een onderwerp van aandacht is en dat er al maatregelen zijn genomen om blootstelling te verminderen. Die maatregelen zijn echter niet voldoende naar het oordeel van de Arbeidsinspectie. Dieselmotorenemissie (DME) is een kankerverwekkende stof en sinds 1 juli 2020 geldt een wettelijke grenswaarde van 10 µg EC/m3. Voor kankerverwekkende stoffen geldt de verplichting voor de werkgever om de blootstelling voor werknemers zo ver als mogelijk te verlagen tot onder de grenswaarde.

Naast vervanging van de dieselvoertuigen, eist de Arbeidsinspectie ook dat er voor de werknemers die blootgesteld (kunnen) worden aan gevaarlijke stoffen een (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) komt. Op deze manier kunnen (vroege) gezondheidseffecten vanwege het werken met gevaarlijke stoffen opgespoord worden.

Gezondheidsonderzoek
Schiphol is niet de enige plek waar de Arbeidsinspectie controles uitvoert als het gaat om blootstelling aan DME. Het afgelopen jaar heeft de Arbeidsinspectie bij meer dan 100 bedrijven gehandhaafd op het vervangen van DME.