ProRail stapt naar de rechter om af te dwingen dat het langer met kwartshoudende stenen kan blijven werken bij spoorwerkzaamheden. Het werken met de kankerverwekkende stenen wordt verboden, vanwege de gezondheidsrisico’s voor spoorwerkers. Talloze projecten kunnen vanwege een tekort aan kwartsloze stenen de komende jaren niet worden uitgevoerd, waarschuwt de spoorbeheerder. De Arbeidsinspectie bestrijdt dat er een tekort aan kwartsloze stenen is voor spoorwerkzaamheden en verdenkt ProRail ervan economisch gewin te laten prevaleren boven de gezondheid van werknemers.

De kwartshoudende stenen tussen en naast de rails zijn essentieel voor de stabiliteit van het spoor, dempen trillingen en voeren overtollig regenwater af. Kwarts is echter ook kankerverwekkend. Uit onderzoek van tv-programma Zembla bleek dat spoorwerkers jarenlang zijn blootgesteld aan te hoge concentraties kwartsstof. Het stof komt vrij bij het uitvoeren van spoorwerkzaamheden. De Arbeidsinspectie besloot daarom dat ProRail per 1 januari 2023 geen kwartshoudende stenen meer mag gebruiken bij spoorwerkzaamheden.

ProRail heeft tegen dat besluit bezwaar aangetekend, maar dat werd eind januari door minister Karien van Gennip (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) ongegrond verklaard. Uiterlijk 27 april mag de spoorbeheerder geen kwartshoudende stenen meer gebruiken, maar ProRail heeft nog wel een gedoogtermijn van twee jaar gekregen, zodat het meer tijd heeft om over te gaan op kwartsloze stenen.

Volgens ProRail is deze twee jaar echter veel te kort en kost de snelle overgang tientallen miljoenen per jaar. Daarom stapt ProRail naar de bestuursrechter te Den Haag. Naast een bodemprocedure wordt in een voorlopige voorziening gevraagd de eis van de Arbeidsinspectie op te schorten. De spoorbeheerder wil meer tijd dan de huidige twee jaar. Op het verwijt van de Arbeidsinspectie dat ProRail haar economisch gewin lijkt te laten prevaleren boven de gezondheid van werknemers, reageert de spoorbeheerder afwijzend: “De gezondheid van mensen die werken aan of bij het spoor heeft onze prioriteit”.