Het Limburgs Parlement wil dat er een ‘ruimhartig en generiek’ schadefonds komt voor medewerkers van Defensie die gezondheidsschade hebben opgelopen als gevolg het werken met schadelijke en/of giftige stoffen zoals Chroom 6.

Een motie van SP-statenlid Yolanda Claessens daarover werd bijna unaniem aangenomen. Het provinciebestuur wordt opgedragen om daar bij staatssecretaris Barbara Visser van Defensie (VVD) ‘met klem op aan te dringen’. Op 26 oktober wordt de defensiebegroting behandelt in de Tweede Kamer.

‘Moeten zelf bewijzen’
In de motie wordt erop gewezen dat vooral de arbeiders van de vijf zogenoemde POMS-depots zijn blootgesteld aan de giftige stoffen, zonder dat er afdoende veiligheidsmaatregelen waren genomen. Twee van die depots lagen in Brunssum en Eygelshoven.

“In Limburg zijn best wel veel mensen ziek geworden. Maar sommigen moeten eerst maar eens bewijzen dat ze ziek geworden zijn door het werken met die stoffen. En dat is onverteerbaar”, zo vindt Claessens. Daarom haar pleidooi voor een breed schadefonds.

Burlet naar staatssecretaris
Gedeputeerde Ruud Burlet (Forum voor Democratie) zegde toe bereid te zijn om ‘onze Limburgse zorgen’ onder de aandacht te brengen bij de staatssecretaris. Maar tegelijk benadrukte hij dat de provincie daar zelf verder geen rol in heeft. Burlet noemde het een zaak tussen Defensie en zijn medewerkers, vertegenwoordigd door de bonden. ‘Ik heb geen aanwijzingen dat het proces niet zorgvuldig verloopt’.

PVV en VVD
De PVV was één van de tien partijen die de SP-motie ondersteunde. “Hoewel de uitvoering op een ander niveau ligt, is de strekking van de motie erg sympathiek. Het is prima de betrokkenen een hart onder de riem te steken”, aldus de PVV.

De VVD stemde als enige partij tegen de motie. De partij vroeg zich af wat een ruimhartige en generieke schadevergoeding inhoudt. En of er zo niet mensen geld krijgen die er eigenlijk geen aanspraak op hebben.

(Bron: 1Limburg)