De lijst van ziekten die door werken met chroom-6 kunnen worden veroorzaakt, blijft ongewijzigd. Nieuwe wetenschappelijke literatuur levert volgens het RIVM geen nieuwe inzichten op. Ook zijn er in aanvullend onderzoek geen nieuwe verbanden gevonden tussen chroom-6 en verschillende vormen van kanker. Het is de derde keer dat het RIVM deze actualisatie van wetenschappelijke literatuur publiceert. 

In 2018 publiceerde het RIVM een ziektelijst. Hierop staan ziekten en andere gezondheidseffecten die door blootstelling aan chroom-6 op de werkvloer kunnen worden veroorzaakt. Het RIVM beoordeelt regelmatig of nieuw wetenschappelijk onderzoek aanleiding geeft de ziektelijst aan te passen. Zo blijft de kennis over mogelijke verbanden tussen chroom-6 en ziekte actueel. 

Aanleiding voor onderzoek naar chroom-6
Op verschillende plekken in Nederland zijn werknemers in het verleden in contact gekomen met chroom-6. Zij waren niet altijd goed beschermd en kregen soms gezondheidsklachten. Daarom heeft het RIVM hier onderzoek naar gedaan bij Defensie, NS en de gemeente Tilburg. Of medewerkers ziek worden of werden hangt mede af van de manier waarop zij in contact kwamen met chroom-6. Ook andere factoren spelen hierbij een rol. Namelijk ander werk waarbij contact met chroom-6 mogelijk was, contact met andere stoffen, de leefstijl en persoonlijke gevoeligheid.