Ook de beschermingslaag van de trams in Utrecht bevat de schadelijke stof chroom-6. De provincie Utrecht en onderhoudsbedrijf Stadler hebben het werk aan de trams al in mei stilgelegd nadat uit een test was gebleken dat mogelijk chroom-6 in de verf zat. Vervolgonderzoek bevestigde dat. In de verf zitten ook andere zware metalen zoals zink en lood.

Chroom-6 is potentieel kankerverwekkend als het wordt ingeademd. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij het spuiten van verf waar de stof in zit, of het snijden, lassen of stralen van oppervlakken waar verf met chroom-6 op is aangebracht.

Werknemers van Stadler zijn afgelopen vrijdag geïnformeerd over de bevindingen. Deze week volgt in elk geval nog een meting om beter in beeld te krijgen in hoeverre de chroom-6 een rol speelt tijdens algemeen onderhoudswerk. Over eventueel verder onderzoek moet nog een besluit worden genomen, aldus de provincie.

Ook in Amsterdam en Den Haag
Vooralsnog is onbekend hoe groot de gezondheidsrisico’s voor medewerkers precies waren. Dat is onder meer afhankelijk van de mate waarin ze zijn blootgesteld aan de stof, hoe hoog de concentraties waren en in hoeverre ze bescherming droegen.

In Amsterdam en Den Haag bleek onlangs ook al dat chroom-6 in de verf van trams is verwerkt.

(Bron: Hart van Nederland)