Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking in de vorm van een geldboete van 37.500 euro opgelegd aan een bedrijf in de event-, catering- en horecabranche uit Voorthuizen, wegens een dodelijk arbeidsongeval. Op 13 januari 2021 werd een 28-jarige werknemer van dit bedrijf tijdens boswerkzaamheden geraakt door een vallende, omgezaagde boom en kwam hierbij om het leven. Het OM verwijt het bedrijf het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet.

Dodelijk arbeidsongeval
Tijdens de coronaperiode lagen de werkzaamheden in de evenementenbranche en in de horeca zo goed als stil, wat het bedrijf uit Voorthuizen deed besluiten om werknemers ook voor andere werkzaamheden in te zetten. Zo voerde een groep werknemers van het bedrijf op 13 januari 2021 boswerkzaamheden uit op een bosperceel in Lunteren, zoals het verzamelen en versnipperen van takken en het (om)zagen van hout en (dode) bomen. Tijdens het omzagen van een dode boom liep een 28-jarige medewerker binnen het gebied van de boomlengte van de gezaagde boom. Hij werd daarbij getroffen door de omvallende boom en liep verwondingen aan zijn hoofd en bovenlichaam op. Hij overleed ter plaatse.

Onvoldoende maatregelen
De omgeving van de vallende boom was niet afgezet. De medewerker die de boom omzaagde heeft dat met roepen bekend gemaakt, maar niet iedere werknemer heeft dat gehoord of begrepen. Volgens het OM is er horeca personeel ingezet voor boswerkzaamheden zonder bijstand van bosmedewerkers en zonder (voldoende) uitleg over de te verrichten werkzaamheden en risico’s. Het OM verwijt het bedrijf in strijd te hebben gehandeld met de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop berustende bepalingen. Als gevolg daarvan is er een dodelijk slachtoffer gevallen. Het bedrijf en diens bestuurder had als werkgever de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van zijn werknemer en was verplicht om passende en adequate (toezichts)maatregelen te treffen tegen de aanwezige risico’s.

Strafbeschikking
Het OM legt het bedrijf een strafbeschikking op in de vorm van een geldboete van 37.500 euro. De bestuurder wordt een beleidssepot opgelegd en het bedrijf wordt strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden. Het feit dat de veiligheid binnen het bedrijf inmiddels op orde is en het feit dat de werkgever verantwoordelijkheid heeft genomen richting de nabestaanden van het slachtoffer (die in het buitenland wonen) en heeft gezorgd dat zij op een goede manier afscheid hebben kunnen nemen, zijn redenen om de zaak buitengerechtelijk af te doen en de bestuurder, als feitelijk leidinggever, niet te vervolgen. Ook de zittingscapaciteit en de verwachte nagenoeg zelfde uitkomst die in de rechtbank bereikt zou worden, spelen hierin een rol.