Vakbond FNV eist dat de overheid een duidelijke grenswaarde voor werken in de hitte vaststelt. Op dagen van rond de 30 graden hebben werkgevers een zorgplicht om hun werknemers te beschermen. “Bij code ROOD!, in de FNV Werkklimaat app, is het niet meer verantwoord om door te werken en moet de werkgever maatregelen nemen”, legt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV uit.

Op basis van de weersomstandigheden en de werkomstandigheden stelt de FNV Werkklimaat app een advies op. Jong: “Deze app gaat niet over comfort, maar over veiligheid. Met het beantwoorden van enkele simpele vragen over de werkkleding en zwaarte van het werk, krijgt de gebruiker een  advies in de vorm van een kleurcode. De weersomstandigheden worden automatisch opgehaald via Weerplaza. Bij code ROOD! is het dus niet meer verantwoord om door te werken. Daarnaast hebben we het FNV Arbo-Adviespunt en maken we in de cao’s afspraken over werken in de hitte.”

Kijk niet alleen naar de temperatuur!
In het Arbobesluit staat dat de temperatuur op het werk geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Jong: ‘’Wanneer deze grens precies is bereikt is niet duidelijk. Hier moet de werkgever zelf beleid voor vaststellen, maar dit gebeurt in de praktijk bijna nooit. Verder is niet alleen de temperatuur bepalend of je nog gezond kunt doorwerken, maar ook andere weersomstandigheden zoals luchtvochtigheid, wind en zonnestraling. Tot slot speelt de werkkleding die men aan heeft en de zwaarte van het werk een belangrijke rol.’’ De vakbond benadrukt dat het nogal uitmaakt of je als werknemer in de brandende zon en in werkkleding zand loopt te scheppen of in de schaduw zit en in luchtige kleding toezicht houdt. Met al deze factoren dient rekening te worden gehouden om te komen tot een passend en gezond advies. 

Grenswaarde voor werken in de hitte 
Jong: “Wij eisen van de overheid om een duidelijke grenswaarde voor werken in de hitte vast te stellen en rekening te houden met de verschillende weersomstandigheden en de zwaarte van het werk. Hier zijn verschillende wetenschappelijke normen voor die al in de FNV Werkklimaat app zitten. Deze normen moeten voor alle werknemers gelden, zodat werknemers weten wanneer ze moeten stoppen met werken gelet op de hitte. Op basis van deze normen blijft maatwerk in de bedrijven mogelijk, aangezien elke werksituatie anders is.”     

Toename van het aantal hittemeldingen
In het FNV onderzoek ‘veilig en gezond werken’ uit april 2021 gaven 38% van de ruim 5.500 werkenden respondenten aan dat er op de werkvloer meer aandacht besteed moet worden aan warmte, kou en tocht. “Via het FNV Arbo-adviespunt krijgen we jaarlijks ongeveer evenveel meldingen binnen over hitte als de Arbeidsinspectie, vorig jaar 128. Zo heeft een heftruckchauffeur een hitteberoerte gehad vanwege het glazen dak. Bood een bouwbedrijf de werknemers enkel water aan en geen andere maatregelen. Van werknemers in de detailhandel krijgen we meldingen dat er geen airco in de winkel is en de temperatuur daardoor kan oplopen tot 35 graden. Onze verwachting is dat het aantal meldingen alleen maar zal toenemen vanwege de opwarming van de aarde en weersextremen door klimaatverandering”, legt Jong uit. 

De afgelopen acht jaren waren de warmste acht ooit, meldde de Europese dienst voor klimaatverandering Copernicus in zijn jaarrapport voor 2022. Het afgelopen jaar was opnieuw een jaar vol klimaatextremen, met recordtemperaturen en verder stijgende concentraties van broeikasgassen als CO₂ en methaan zegt de Europese dienst.