De veiligheid en gezondheid van medewerkers in het midden- en kleinbedrijf is in gevaar, omdat arboregels er structureel worden geschonden. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) in een open brief, waarin het werkgevers oproept een veilige werkomgeving hoger op de agenda te zetten.

De vereniging constateert een “verwatering van naleving en controle op arbeidsveiligheidsregels”, waardoor er steeds vaker onveilige situaties op de werkvloer ontstaan. In 2022 registreerde de Inspectie 51 dodelijke arbeidsongevallen. Dit aantal is vergelijkbaar met eerdere jaren. “Van een stijging van dodelijke ongelukken is gelukkig geen sprake, maar het aantal daalt ook niet,” aldus de NVVK.

Wel is er een stijgende lijn zichtbaar bij het aantal slachtoffers van beroepsziekten. Deze stille ongevallen doen zich volgens de NVVK vaker voor bij mkb-bedrijven dan bij het grootbedrijf. “Zowel de aandacht voor als de controle op arbeidsomstandigheden is minder bij het mkb.”

Bedrijven zijn verplicht om mogelijke gevaren in kaart te brengen middels een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Maar onderzoeken laten zien aan dat ongeveer de helft van de bedrijven niet over zo’n verplichte RI&E beschikt. Bij bedrijven met minder dan vijf werknemers ligt dit percentage zelfs nog hoger. Op het ontbreken van een RI&E staat een boete van €4500, maar de pakkans is klein.

Lees hier de open brief van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK).