Begin juli is de commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten van start gegaan. De commissie, die op verzoek van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is opgericht, heeft de opdracht gekregen om verbeteringen aan te dragen voor de schadeafhandeling bij beroepsziekten. Het Verbond van Verzekeraars neemt geen zitting in de commissie, maar wil graag met zijn kennis en expertise een bijdrage leveren.

“Omdat veel werkgevers voor aansprakelijkheid zijn verzekerd, komt het merendeel van de beroepsziekteclaims bij verzekeraars terecht”, vertelt Nikki van der Knaap, beleidsadviseur aansprakelijkheid bij het Verbond. “Verzekeraars hebben dan ook veel ervaring met de afhandeling van dit soort claims.”

Problematiek
Van der Knaap herkent de problematiek met betrekking tot de schadeafhandeling die ook de staatssecretaris in haar brief aan de Tweede Kamer noemt. “Het vaststellen van het causaal verband en de inschakeling van deskundigen duurt doorgaans lang en is erg belastend voor betrokken partijen”, aldus Van der Knaap. “Het is dan ook goed dat er nu onderzocht wordt hoe dit verbeterd kan worden. Als verzekeraars daar een bijdrage aan kunnen leveren, dan doen wij dat natuurlijk graag.”

31 december 2019
De commissie heeft als taak meegekregen om vóór 31 december 2019 haar advies uit te brengen.

(Bron: Verbond van Verzekeraars)