De Rechtbank Gelderland oordeelt dat de bezitter aansprakelijk is voor de dubbele neusfractuur die een diensthond bij een medewerkster veroorzaakte. De vergoeding van 140 mille voor materiële en immateriële schade die de vrouw eiste, is de rechtbank echter veel te gortig. Zij houdt het bij drie mille immateriële schadevergoeding.

Het ongeval betrof een speurhond van de Belastingdienst Douane Schiphol Cargo. Op 15 februari 2016 heeft de medewerkster een oefening gedaan met de hond. Zij begeleidde de hond van een grote kist naar beneden. Toen de hond op de grond aankwam, draaide zij zich om en sprong zij weer omhoog, vol in het gezicht van verzoekster.

De rechtbank: “Het ongeval is veroorzaakt door een eigen gedraging van [hond A] die inherent is aan de eigen energie van [hond A] en het onberekenbare element dat in die energie ligt opgesloten. Het ongeluk is niet veroorzaakt door een opgedragen of geleide gedraging van [hond A] . Het ongeval valt daarmee onder het bereik van artikel 6:179 van het BW en ook van artikel 6:181, eerste lid, van het BW, omdat [hond A] werd gebruikt in de uitoefening van een bedrijf. Verweerder is dus als bedrijfsmatig bezitter van [hond A] aansprakelijk voor de door die gedraging veroorzaakte schade.”

Aanschafkosten auto
Dit is de uitsplitsing van de schadevergoeding die de vrouw eiste en die de rechtbank dus minimaal heeft gehonoreerd:

 • algemene kosten, zoals porti, telefoon, kopieën, extra kosten thuis, etcetera: 100 euro;
 • kosten van huishoudelijke hulp conform Richtlijnen van de Letselschade Raad: voor de periode van 15 februari 2016 tot 4 april 2016 1.960 euro en voor de periode van 4 april 2016 tot 16 mei 2016 840 euro;
 • reis- en parkeerkosten conform Richtlijnen van de Letselschade Raad naar ziekenhuis: 2016 41,94 euro, 2017 111,10 euro, 2018 136,50 euro, 2019 tot en met 2045 (82e jaar) 3.685,50 euro;
 • reis- en parkeerkosten naar acupuncturist: 812,43 euro;
 • reis- en parkeerkosten naar huisarts en opticien: 50 euro;
 • niet vergoede medische kosten: eigen risico zorgverzekering 2016 tot en met 2045: 11.165,49 euro, huisapotheek/medicatie: 500 euro, kosten acupunctuur 43.139,61 euro, aanschaf speciale lichtgewicht brillen 27.860 euro;
 • verlies aan arbeidsvermogen: pm (hier is niks ingevuld, red.);
 • verlies aan zelfredzaamheid/tuinonderhoud: 300 euro;
 • aanschafkosten auto: 10.039,64 euro;
 • verzekering: 4.544,28 euro;
 • wegenbelasting: 3.640 euro;
 • onderhoudskosten auto: 3.467,49 euro;
 • immateriële schade: 25.000 euro.

Daarnaast is verzocht om verweerder te veroordelen om de buitengerechtelijke kosten ten bedrage van 7.563 euro te laten betalen aan Van der Toorn Personenschade.

(Bron: VVP)