Een bakkerij moet een medewerker 71.000 euro betalen omdat ze na een bedrijfsongeval te veel druk zette op de man om weer aan de slag te gaan. De werknemer herstelde fysiek, maar kreeg door de opstelling van de werkgever depressieve en andere psychische klachten. Dat blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Eerder dit jaar oordeelde een rechtbank dat de man juist geen recht had op een schadevergoeding.

De man was sinds 2007 in dienst bij de bakkerij, een van de grootste industriële bakkerijen van het land. Tot het voorjaar van 2020 was er sprake van een onberispelijk dienstverband. Maar begin april van dat jaar kwam de werknemer tijdens zijn werk ten val, en brak daarbij zijn stuitje. De man kwam daardoor ziek thuis te zitten.

Al snel probeerde de werknemer zijn werkzaamheden weer voorzichtig te hervatten, met een beperkt aantal uren per dag. In augustus meldde de man zich echter opnieuw volledig ziek; eind dat jaar stelt een psycholoog een depressieve stoornis bij hem vast.

UWV-adviezen genegeerd
Daarop volgde een periode van anderhalf jaar, waarin de verhoudingen tussen de partijen steeds verder verzuurden. De werkgever drong er herhaaldelijk op aan dat de man zijn werkzaamheden weer zou hervatten en uitbreiden, daarbij gesteund door de adviezen van de bedrijfsarts. De werknemer startte daadwerkelijk enkele keren met zijn re-integratie, maar gaf steeds aan dat hij daartoe eigenlijk nog niet in staat was. Ook het UWV oordeelde dat de man nog niet aan het werk kon. De werkgever trok zich echter niets aan van de adviezen van het UWV, en bleef gesterkt door de oordelen van de bedrijfsarts aandringen op hervatting en opbouw van de werkzaamheden.

Omdat de werknemer steeds weer uitviel, staakte de werkgever herhaaldelijk de salarisbetalingen, waardoor de man in de financiële problemen kwam. Ook dreigde de werkgever hem een aantal keer te ontslaan. Volgens het bakkerijbedrijf zou de werknemer zich bovendien een aantal keer agressief hebben gedragen.

De werknemer ontkende agressief te zijn geweest. Volgens hem zou hij juist door zijn teamleider zijn geïntimideerd. Uiteindelijk vroeg de man in 2022 een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid aan, die hij ook kreeg. De bakkerij beëindigde zijn dienstverband, met instemming van het UWV. Het bedrijf moest de man wel een reguliere ontslagvergoeding van bijna 14.000 euro meegeven.

Juridische procedure
Daarmee kwam nog geen einde aan de kwestie. De ex-werknemer stapte namelijk naar de rechter om een schadevergoeding te eisen wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Volgens de man was hij weliswaar fysiek hersteld van het bedrijfsongeval, maar was hij door de druk van zijn werkgever gaan lijden aan depressieve en andere psychische klachten, waardoor hij langdurig arbeidsongeschikt was geworden.

In eerste instantie ving de werknemer bot bij de rechtbank Gelderland in Arnhem. Daar oordeelde de kantonrechter afgelopen februari dat de werkgever niet ernstig verwijtbaar had gehandeld. Ook zou de man geen verband hebben aangetoond tussen de opstelling van de werkgever en zijn psychische klachten. Daarbij speelde een rol dat hij ook kampte met privéproblemen.

Hof: verwijtbaar gedrag
De werknemer liet het er niet bij zitten, en ging in hoger beroep. Met succes, want het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaf hem vorige week uiteindelijk gelijk. Volgens het hof had de werkgever zich wel degelijk ernstig verwijtbaar gedragen, onder meer door de adviezen van het UWV in de wind te slaan, de onterechte loonstops en herhaaldelijk te dreigen met ontslag.

Het hof vindt ook niet dat de werknemer zich ontoelaatbaar agressief opstelde, maar noemt de uitingen van de man juist begrijpelijk omdat het gedrag van de werkgever leidde tot frustratie en stress.

Ook ziet het hof in tegenstelling tot de kantonrechter wel een verband tussen de opstelling van de werkgever en de psychische klachten van de werknemer. Zelfs als de man al een aanleg voor psychische klachten had gehad, zouden deze door de spanningen met de werkgever zijn verergerd.

Billijke vergoeding
Omdat de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen, moet het bedrijf zijn ex-werknemer een zogenoemde ‘billijke vergoeding’ betalen. Het hof berekent deze schadevergoeding op 71.000 euro. Dat is wel minder dan de helft dan de man had geëist. Inclusief de reguliere ontslagpremie komt de vertrekregeling uit op bijna 85.000 euro.