Het instellen van een mondkapjesplicht op de werkvloer valt onder het instructierecht van de werkgever. De werkgever mag dan ook loonbetaling opschorten en toegang tot het werk weigeren zolang een werknemer niet aan de instructie voldoet. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland beslist.

Een chauffeur van een ambachtelijke bakkerij weigert een mondkapje te dragen en komt daarover in conflict met de chef productie. Ook is er sprake van ‘verbale escalatie’ met een andere werknemer. De werkgever besluit daarop de loonbetaling stop te zetten en de werknemer op non-actief te zetten. In latere schriftelijke communicatie wordt hem de mogelijkheid geboden terug te keren, mits hij bereid is aan de instructie te voldoen.

Legitieme doelen
De voorzieningenrechter is van oordeel dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje twee legitieme doelen dient. Ten eerste is de werkgever “wettelijk verplicht de individuele belangen van haar werknemers te beschermen door zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving”. Dit brengt met zich dat de werkgever gedurende de coronapandemie ‘gehouden is datgene te doen wat nodig is en wat binnen haar macht ligt om besmetting van haar werknemers op de werkvloer met het corona virus te voorkomen,’ aldus de rechter.

Ten tweede heeft de werkgever haar bedrijfsbelang te beschermen, omdat zij onder meer een loondoorbetalingsverplichting heeft bij ziekte. “In dat kader heeft de werkgever gesteld dat zij naar schatting niet alleen 1.000 productie-uren mist door werknemers die door quarantaine of ziekte als gevolg van het coronavirus niet in staat waren om te werken, maar ook dat zij deze werknemers gedurende de quarantaine/ziekte heeft moeten doorbetalen. De werkgever is daarin als ondernemer hard getroffen,” aldus de voorzieningenrechter.

Hoewel over de effectiviteit van het mondkapje wordt getwist, “is het een maatschappelijk aanvaard middel”. De kantonrechter houdt het er voorlopig voor dat het dragen van een mondkapje gedurende de corona pandemie aan de veiligheid en gezondheid kan bijdragen. Ook de werkgever “mocht hier ten tijde van het geven van de instructie van uitgaan, te meer omdat zij de instructie heeft gegeven op advies van de branchevereniging”.

Klik hier voor de uitspraak.

Lees het hele artikel hier.

(De Jurist)

Vind je dit een interessant artikel?
- (0 stemmen, 0 gemiddeld)