Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige speelt in een letselschaderegeling een rol bij het beoordelen van de mate van arbeidsongeschiktheid, het vaststellen van diverse schadeposten, zoals verlies arbeidsvermogen en zorgschade, het uitbrengen van arbeidsdeskundig of bedrijfseconomisch advies en zo mogelijk bij het re-integreren van de benadeelde.

De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) is de beroepsvereniging van arbeidsdeskundigen. De bij de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) aangesloten registerarbeidsdeskundigen voldoen aan hoge kwaliteitseisen en vallen onder het tuchtrecht van de SRA.