Arbeidsongeschikt

Als de benadeelde door het opgelopen letsel niet of in mindere mate in staat is om te werken, dan is er sprake van arbeidsongeschiktheid. De benadeelde kan dan mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).