Arbeidsongeval

Een arbeidsongeval (of bedrijfsongeval) is een incident tijdens werktijd met letselschade tot gevolg.

Een werkgever is verplicht om een arbeidsongeval met letselschade of overlijden te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. De inspectie onderzoekt vervolgens de toedracht van het arbeidsongeval.

Mogelijk is een werkgever aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een arbeidsongeval.