Arbeidsvermogen

Verlies arbeidsvermogen is een schadepost.

Er is sprake van verlies arbeidsvermogen als de benadeelde door het een ongeval (tijdelijk) niet meer (of in mindere mate) kan werken, waardoor inkomstenderving optreedt.

Verlies arbeidsvermogen is doorgaans een belangrijke schadepost in de letselschaderegeling.