Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt letselschade en zaakschade die verzekerde veroorzakers per ongeluk toebrengen aan benadeelden, tenzij het schadeveroorzakende incident specifiek van polisdekking is uitgesloten.

Het afsluiten van een AVP is, in tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (Wam), niet verplicht.