Belangenbehartiger

Een in letselschaderegeling gespecialiseerde rechtshulpverlener die de benadeelde bijstaat bij het verhalen van een schadevergoeding vanwege letselschade op de aansprakelijke partij.

Er zijn drie soorten belangenbehartigers:

  1. Letselschadeadvocaat
  2. Letselschade-expert
  3. Letselschadejurist in dienst van een rechtsbijstandsverzekeraar of vakbond