Beroepsfout

Een fout die wordt gemaakt in de uitoefening van een beroep, met vermogensschade, zaakschade of letselschade als gevolg.

De beroepsfout van een zorgverlener wordt aangeduid als medische fout of medische misser.