Beroepsziekte

Ziekte en arbeidsongeschiktheid die in overwegende mate het gevolg is van arbeid of arbeidsomstandigheden. De afweging of er sprake is van een beroepsziekte wordt gemaakt door de bedrijfsarts.

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) registreert en signaleert beroepsziekten via een nationaal meldings- en registratiesysteem.

Voorbeelden van beroepsziekten zijn:

  • Gevolgen van het werken met coronapatiënten (long-covid)
  • Gevolgen van werken met chroom-6 verf
  • Gevolgen van werken met pesticiden, zoals glyfosaat
  • Schildersziekte (OPS)
  • Gevolgen van werken met asbest